NAFO-seminaret 2020

(Seminaret var opprinnelig planlagt avholdt i tidsrommet 22.-26. april. Som følge av Koronaviruset har det blitt utsatt til oktober.)

Under ser du oversikten over workshops som blir tilgjengelige på seminaret. Workshops skiller seg fra vanlige forelesninger gjennom at de har et begrenset deltakerantall, og det legges gjerne opp til egenaktivitet fra deltakerne. Etter å ha meldt deg på seminaret, kan du også reservere plass på én eller flere workshops. Det koster ikke noe ekstra å delta på workshops.

Reservering av plass på workshops gjør du på "Min Side"