Oversikt over opprinnelig antatte workshops til Nafo-seminaret 2020