NAFO-seminaret 2020

(Seminaret var opprinnelig planlagt avholdt i tidsrommet 22.-26. april. Som følge av Koronaviruset har det blitt utsatt til oktober.)

Listen under viser programmet som tar for seg atferdsanalyse i praktisk anvendelse