NAFO digital 2020

Under ser du en oversikt ov programmet fra torsdagen på NAFO digital 2020. Opptak av presentasjonene finnes i videoarkivet som vil være aktivt frem til 30 juni. De som ikke var påmeldt konferansen, kan få tilgang gjennom påmelding til NAFOs digitale aktiviteter våren 2021.