NAFO-seminaret 2021

Denne siden er beregnet for presentørene på seminaret. Siden viser den enkeltes bidrag slik de er ført opp i programmet. Skulle noe være feil, eller du har behov for å gjøre endringer i opplysningene om bidraget, er det fint om du tar kontakt med oss så snart som mulig på e-post service.nafo@atferd.no eller på telefon 33 80 65 70.