Antall lastinger av master:

0

Innsending av programbidrag til NAFO-seminaret 2024

Klikk linken under for å åpne skjemaet. Når presentasjonen er registrert vil vi sende deg og eventuelle medpresentører en e-post med bekreftelse på at bidraget er mottatt. Presentasjonen din vil deretter bli vurdert av programkomitéen.

Fristen for innsending er 1. desember

(Vi har erfart at det kan oppstå visse problemer med registrering av symposier på innsendingssiden. Vi beklager dette. Skulle du oppleve problemer, kan du alternativt sende informasjonen om symposiet til oss som vedlegg (Word/pdf) i en epost til service.nafo@atferd.no)

Opprettet/Endret: IdNummer:
Opprettet dato:
Opprettet av:
Kontaktperson:
+ E-post:

Endre...
Reviewer:
E-post:
Programstatus:
Programoppføring: Ukjent...
 
Tittel:
Undertittel:
Presentasjons­format:
Kategori:
Nøkkelord:
(Bruk komma som skilletegn)
Presentører:
Det er ikke registrert noen presentører
Sammendrag:
Personvern

Under ser du hva som er angitt med hensyn på personvern i denne presentasjonen.

Angitt alternativ
Kommersielle bidrag

Under ser du hva som er angitt for denne presentasjonen med hensyn på kommersielle produkter eller tjenester.

Angitt alternativ
Dokumenter:
Info-filer til programkomité:
Ingen informasjonsfiler er lastet opp