Antall lastinger av master:

0

Velkommen til påmeldingssiden for NAFO-seminaret 2021

Skjemaet kan benyttes til både personlige påmeldinger og til gruppepåmeldinger. Hvis du melder på en gruppe, trenger du ikke å være deltaker selv, men vi anser deg som kontaktperson for gruppen.

Trenger du/dere hotell? Vi anbefaler deling av rom

De aller fleste har behov for hotellovernatting i forbindelse med seminaret. Etter avtale med Storefjell må alle hotellreservasjoner gå via NAFO, og det er en egen side i påmeldingsskjemaet som tar for seg dette.

Vi forventer at det ikke blir tilstrekkelig med rom på Storefjell til alle deltakerne. Særlig forventer vi knapphet på enkeltrom, og vi anbefaler derfor at de som er svært opptatt av innkvartering på hovedhotellet vurderer om det er aktuelt å dele rom med f.eks. kolleger.

Deltakere med relevante helseutfordringer og forelesere vil få spesiell prioritet til rommene på Storefjell. Utover dette blir rommene prioritert etter "førstemann-til-mølla"-prinisppet.

Klikk "Neste" under for å starte påmeldingen